Norges Amerikanske Idretters Forbund

Norges amerikanske idretters forbund, NAIF, ble opprettet 1.1.2010.
NAIF er medlem i norsk idrett gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) og alle NAIFs idretter er anerkjent av NIF og internasjonalt av organisasjonen SportAccord.

I NAIF er det rundt 125 medlemsklubber med over 9.000 aktive medlemmer.
NAIF er organisert som et fleridrettsforbund, der hver idrett er en seksjon med seksjonsledelse og underliggende komiteer.
Les mer her: NAIF
Idrettene som er organisert under NAIF er:

IDRETT GRENER INTERNASJONALE TILKNYTNINGER
 Amerikansk fotball Tackle football, kvinner og menn IFAF – International Federation of American Football
 

Cheerleading

Cheerleading og performance cheer pom og hip hop ECU – European Cheer Union og ICU – International Cheer Union
 Disksport Diskgolf, ultimate, lengde, freestyle, guts, discathon, presisjon, DDC, SCF WFDF – World Flying Disc Federation
 Lacrosse Field lacrosse, kvinner og menn, indoor (box) lacrosse menn ELF – European Lacrosse Federation og FIL – Federation of International Lacrosse