Adkomst

Bil:
Riksvei 4: mot Stovner, første rundkjøring til venstre, første vei til venstre, følg denne ca. 700 m, parker bilen, spill diskgolf!
Riksvei 163: mot Stovner, rett frem første rundkjøring, rett frem andre rundkjøring, rett over lyskryss, høyre i rundkjøring, første vei til venstre, følg denne ca. 700 m, parker bilen, spill diskgolf!

T-bane:
Linje 5 til Rommen stasjon, følg gangvei gjennom 2 underganger, følg så gangveien over fotgjengerfelt og gangvei videre til Rommen skole og Kultursenter, hull 1 ligger i nordenden av skoleplassen. Gangtid ca. 6 minutter.
Planlegging og rutetabeller – https://ruter.no/

Buss:
153, 301, 302, 309, 321 til holdeplass Rommi.
Fra nord gå under RV. 4 og følg fortau til venstre etter undergang. Rommen skole og Kultursenter ses på høyre side etter ca. 3 minutters gange.
Fra sør, følg gangvei ned fra bussholdeplass og følg fortau til venstre etter undergang. Rommen skole og Kultursenter ses på høyre side etter ca. 3 minutters gange.
361, 363  til holdeplass Rommen.
Følg gangveien (nordfra = undergang) ca. 200 m, følg gangvei over fotgjengerfelt og gangvei videre til Rommen skole og Kultursenter, hull 1 ligger i nordenden av skoleplassen. Gangtid ca. 6 minutter.
Planlegging og rutetabeller – https://ruter.no/