Kriterier og Faser

Påmeldingen til Norgesmesterskapet åpner 14.05 2018

PÅMELDINGSREGLER:

 • Påmeldingen skjer gjennom Discgolfmetrix.com.
 • For å kunne melde deg på må du være registrert i Deres systemer.
 • For at din påmelding skal være gjeldene MÅ du bekrefte den med umiddelbar
 • betaling, du vil bli tatt direkte til denne og betalingsløsningen er PayPal. Her må du ikke ha en egen konto, du kan betale med et gyldig betalingskort.
 • Topp 16 Open fra NC 2017 vil kunne registrere seg i en egen fase som starter 7/5-2018, kl 18:00.

Ved manglende betaling vil din påmelding bli strøket.

NAIF og Seksjon Disksports regler for Norgesmesterskapet 2018: 

 • Deltakere i Norgesmesterskap må̊ være norske spillere i henhold til NAIFs bestemmelser
 • Deltakere i Norgesmesterskapet må medlem av en klubb under NAIF
 • Deltakere i Norgesmesterskapet ha gyldig spillerlisens.
 • Det må̊ være minimum 10 deltakere i en klasse for at klassen skal gjennomføres som offisiell NM-klasse
 • De 16 beste i Åpen klasse fra NC 2017 har rett til å melde seg på i fase 1.
 • Etter fase 1 frigjøres ledige plasser til den ordinære påmeldingsordningen.
 • Arrangøren har rett til å disponere inntil 5 Wild Cards

NIFs barneidrettsbestemmelser åpner for deltakelse i nasjonale konkurranser fra og med det året man fyller 13 år.
(Les med om dette her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/)

Følgende klasser skal tilbys ved påmelding:

 • Open – åpent for alle
 • Dame – åpent for alle damer/jenter
 • Junior – til og med det året man fyller 18 år
 • Master – fra og med det året man fyller 40 år
 • Grandmaster – fra og med det året man fyller 50 år

Plassene i konkurransen skal være forbeholdt respektive klasser med følgende fordeling fram til og med én (1) uke etter endt fasepåmelding:
Open – 44 plasser
Dame – 12 plasser
Junior – 16 plasser
Master – 16 plasser
Grandmaster – 10 plasser.

Registreringsfasene finner du her: https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=586181

Reglene i sin helhet kan leses her:

http://amerikanskeidretter.no/wp-content/uploads/2015/02/Arrangementskriterier_Diskgolf.pdf